Polityka prywatności

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poniższe zasady dotyczące prywatności – zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679 (GDPR) – mają na celu opisanie procedur gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i są skierowane do użytkowników oraz beneficjentów usług internetowych, dostępnych online pod adresem www.esc-tension.eu/test będącym oficjalną stroną główną projektu ESC-tension.

Administrator Danych

Administratorem Danych jest Fondazione ENDISU, z siedzibą w Mediolanie, Via Melchiorre Gioia n.8, w osobie jej Dyrektora Generalnego (zwanego dalej „Administratorem Danych” lub „Instytucją”).

Pan Cosimo Calabrese został wyznaczony jako inspektor ochrony danych.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z praw przewidzianych w GDPR, z Administratorem Danych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: direzione@fondazioneendisu.it.

Cele przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarza dane osobowe przekazane przez osobę zainteresowaną za pośrednictwem strony internetowej.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych odbywa się w celu:

 1. gromadzenia żądań osoby, której dane dotyczą oraz świadczenia żądanych usług. Zgodnie z art. 6 GDPR, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja usług wymaganych przez użytkownika (lit. b).
 2. przestrzegania obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator Danych; wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozporządzeń, prawodawstwa krajowego i unijnego lub z nakazu Urzędu. Zgodnie z art. 6 GDPR, podstawą prawną przetwarzania danych jest spełnienie obowiązku prawnego (lit. c).
 3. informowania zainteresowanej strony o przyszłych inicjatywach i wydarzeniach w kontekście projektu ESC-tension. Zgodnie z art. 6 GDPR podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych (lit. f).

Oprócz tych danych, dobrowolnie podanych przez użytkownika na stronie internetowej, mogą być również przetwarzane dane przeglądania – zebrane w wyniku korzystania z usług strony internetowej. W szczególności:

 • informacje dotyczące urządzenia wykorzystywanego do łączenia się z Internetem
 • szczegółowe informacje dotyczące urządzenia (np. rodzaj urządzenia, informacje związane z siecią komórkową itp.)
 • informacje dziennika. Podczas korzystania z naszych usług lub przeglądania treści udostępnianych przez Właściciela mogą być automatycznie zbierane i zapisywane pewne informacje w protokołach serwera. Informacje te mogą obejmować: dane związane ze sposobem korzystania z naszego serwisu, takie jak treści zapytań używanych do wyszukiwania; informacje związane z danymi o połączeniu z Internetem, takie jak adres IP i wszystkie inne powiązane dane; informacje o zdarzeniach generowanych przez urządzenie, takie jak aktywność systemu, ustawienia sprzętu, typ i język przeglądarki, czas i data zapytań oraz odsyłający adres URL; pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę i konto użytkownika. My i nasi partnerzy możemy używać różnych technologii do zbierania i rejestrowania informacji podczas odwiedzania strony internetowej i/lub korzystania z usług Instytucji, co może wymagać dostarczenia jednego lub więcej plików cookie lub anonimowych identyfikatorów do urządzenia użytkownika.

Przedmiot i rodzaj przetwarzania danych

Administrator Danych przetwarza wyłącznie dane osobowe niebędące danymi wrażliwymi, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, instytucja, stanowisko w instytucji.

Przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach odbywa się w sposób zautomatyzowany lub przy użyciu komputera, z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa przewidzianych przepisami prawa, wynikającymi z tych przepisów oraz specjalnie wydanymi procedurami wewnętrznymi.

Administrator zobowiązuje się nie ujawniać przekazanych danych osobom nieupoważnionym, ani nie wykorzystywać ich do celów innych niż wyżej wymienione. Dane te mogą być udostępnione jedynie na żądanie organów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

Dane są przetwarzane i przechowywane przez Fondazione ENDISU, biuro operacyjne w Mediolanie (Włochy), Via Necchi n.9.

Charakter udostępniania danych i konsekwencje wyrażenia zgody

Wszystkie dane przekazane przez zainteresowaną stronę lub przesłane podczas uczestnictwa w projekcie są niezbędne do realizacji wnioskowanych świadczeń. Należy je zatem rozumieć jako obowiązkowe.
Wynika z tego, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest również obowiązkowa, a każda odmowa postawiłaby administratora danych w sytuacji niemożności udziału w projekcie.
Ponadto przetwarzanie jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym, któremu podlega Administrator Danych, jak określono w lit. b.

Przekazywanie i transfer danych

Dane mogą być przekazywane partnerom projektu ESC-tension, osobom publicznym i prywatnym, osobom fizycznym lub prawnym (urzędom prawnym, administracyjnym i skarbowym, firmom informatycznym i innym), które muszą być o tym poinformowane w celu realizacji celów projektu, celów umownych, administracyjnych i księgowych, jak również w celu zapewnienia możliwości korzystania z serwisu internetowego.
Dane te mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeżeli ich ujawnienie jest wymagane lub nakazane przez prawo.
Dane osobowe są przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej.

Czas trwania przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane. W szczególności, dane dotyczące przeglądania stron internetowych zostaną usunięte w ciągu 2 lat od ich przetworzenia.

Dłuższy okres będzie jednak możliwy, jeżeli zatrzymanie danych będzie konieczne z mocy prawa lub przepisów.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z GDPR (art. 13, 15-22) osoby, których dane dotyczą, mają w szczególności następujące prawa:

 • do uzyskania potwierdzenia, czy ich dane osobowe są przetwarzane, czy też nie;
 • dostępu do swoich danych oraz do następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorcy i/lub kategorie odbiorców, okres przechowywania;
 • uzyskania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe;
 • do uzyskania anulowania danych, które ich dotyczą, w okolicznościach określonych w art. 17 GDPR;
 • do wycofania swojej zgody na przetwarzanie informacji, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;
 • uzyskania, aby odnoszące się do nich dane osobowe były jedynie przechowywane i nie były wykorzystywane w żaden inny sposób, w okolicznościach określonych w art. 18 GDPR;
 • uzyskania kopii danych ich dotyczących w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, łatwo czytelnym i interoperacyjnym, w przypadku gdy ich dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną, na podstawie umowy lub za ich zgodą.

Jeżeli osoby zainteresowane mają jakiekolwiek pytania lub uwagi, lub jeżeli chcą skorzystać ze swoich praw, mogą skontaktować się z Administratorem Danych wysyłając e-mail na adres: direzione@fondazioneendisu.it.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
torna all'inizio del contenuto